931276313

Servei: 0-24h

CAS A CAS és el resultat d’un projecte inicial sorgit de les converses i experiències de treball sobre les persones majors, i de les nostres inquietuds de com la societat actual repercuteix sobre les manques i vivències d’aquest col·lectiu.

 La nostra filosofia es basa en que els nostres majors trobin el seu espai sense sentir-se relegats, ni oblidats a seva casa amb la seva solitud i dificultats físiques o emocionals, sinó acompanyats, assessorats en les seves cures bàsiques i ajudats en les tasques quotidianes.

Posteriorment hem inclòs serveis des de la infància donat els canvis de vida social i laboral en què estem immersos. Buscant oferir ajuda i fomentar una llavor que des dels nostres primers anys ens ajudi a formar persones més humanes i amb recursos per a la seva pròpia vida.